Personlige oplysninger & databeskyttelse

cerascreen er forpligtet til den robuste databeskyttelse og datasikkerhed, der muliggøres af GDPR-overholdelse.

I 2016 godkendte og vedtog Europa-Kommissionen den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), en ny ramme for europæisk databeskyttelseslovgivning. GDPR træder i kraft den 25. maj 2018 og gælder for virksomheder, der behandler personoplysninger om enkeltpersoner i EU. GDPR styrker disse personers rettigheder i forhold til deres personoplysninger og har til formål at harmonisere databeskyttelseslovgivningen i hele Europa, uanset hvor data behandles.

Hvad er GDPR?

GDPR er en ny europæisk databeskyttelseslov, der erstatter de eksisterende EU-databeskyttelsesregler i henhold til direktiv 95/46/EF. GDPR indeholder bestemmelser om harmonisering af databeskyttelseslove i hele EU gennem anvendelse af en enkelt databeskyttelseslov, der er bindende i alle medlemsstater. GDPR træder i kraft den 25. maj 2018.

Gælder GDPR for cerascreen?

GDPR gælder for stort set alle organisationer, herunder cerascreen, der behandler personoplysninger om EU-borgere gennem de tjenester, der tilbydes dem, uanset om organisationen er fysisk baseret i EU. GDPR gælder for cerascreen, fordi vi markedsfører og tilbyder Personal Genetic Service i EU-medlemsstaterne via vores UK, EU og internationale hjemmesider.

Foranstaltninger til beskyttelse af dine data

I henhold til GDPR skal organisationer, der indsamler og opbevarer personoplysninger, træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger. CeraScreen bruger organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at sikre sikkerheden af personoplysninger.
Vil du vide mere om databeskyttelse hos cerascreen? Så læs med her eller send en forespørgsel til kundeservice hos cerascreen@dsbok.de

1. Databeskyttelse i korte træk

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, som du personligt kan identificeres med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført nedenfor denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette websted?

Databehandlingen på dette websted udføres af webstedsoperatøren. Deres kontaktoplysninger findes i afsnittet "Bemærkning om det ansvarlige organ" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette websted?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk eller efter dit samtykke, når du besøger hjemmesiden af vores it-systemer. Disse er hovedsageligt tekniske data (f.eks. Internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse.

Analytics og tredjepartsværktøjer

Når du besøger dette websted, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.
Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i følgende privatlivspolitik.

2. Værtskab

Shopify

Vi hoster vores website på Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (herefter: "Shopify").
Shopify er et værktøj til oprettelse og hosting af websteder. Når du besøger vores websted, indsamler Shopify din IP-adresse samt oplysninger om den enhed, du bruger, og din browser. Shopify analyserer også besøgstal, besøgskilder og kundeadfærd og opretter brugerstatistikker. Når du foretager et køb på vores websted, indsamler Shopify også dit navn, din e-mailadresse, leverings- og faktureringsadresser, betalingsoplysninger og andre oplysninger, der er knyttet til købet (f.eks. telefonnummer, salgsbeløb osv.). Shopify gemmer cookies i din browser til analyse.
Du kan finde flere oplysninger i Shopify:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz' politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Brugen af Shopify er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. Vi har en legitim interesse i at præsentere vores hjemmeside så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, der sikrer, at den kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.
Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personoplysninger. Personlige data er data, som du personligt kan identificeres med. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.
Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjepart er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den part, der er ansvarlig for behandlingen af data på dette websted, er:Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16,
19059 Schwerin
, Tyskland
Telefon: +49 385 3936322 2
E-mail:
fragen@cerascreen.de
Den ansvarlige part er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre informeres om formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger (navne, E-mail-adresser eller lignende) Beslutter.

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder samtykke til databehandling, slettes dine data, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at gemme dine personoplysninger (f.eks. Skatte- eller kommercielle opbevaringsperioder); I sidstnævnte tilfælde finder sletningen sted, efter at disse grunde ikke længere er gældende.

Tilsynsførende for databeskyttelse

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.
Ekstern databeskyttelsesrådgiver DSBOK
Oliver Krause
Telefon: 06144 402197
E-mail: cerascreen@dsbok.de

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, der ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til og behandlet i disse tredjelande. Vi vil gerne påpege, at der ikke kan garanteres noget databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU's, i disse lande. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent opbevarer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af den databehandling, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der opstår som følge af din særlige situation; Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, GDPR). Hvis deres personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har de til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dem med henblik på sådan reklame; Dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR).

Ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative retsmidler eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted

Hvis der efter indgåelsen af en gebyrbaseret kontrakt er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer til godkendelse af direkte debitering), vil disse data være nødvendige for betalingsbehandling.
Betalingstransaktioner via de almindelige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) foregår udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.
Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os når som helst. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde: Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. I løbet af revisionen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning. Hvis du gør indsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, skal der findes en balance mellem dine interesser og vores. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger kun behandles – med undtagelse af opbevaring af dem – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Brug af kontaktoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med aftryksforpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale, er hermed forbudt. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies) på din enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem eller automatisk slettes af din webbrowser. I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tredjepartstjenester (f.eks. cookies til at behandle betalingstjenester). Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer. Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner, som du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere webstedet (f.eks. Cookies til måling af webpublikummet), gemmes på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, finder lagringen af de pågældende cookies udelukkende sted på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR); Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten af dette websted. Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, informerer vi dig separat inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og anmoder om nødvendigt om samtykke.

Samtykke med Cookiebot

Vores hjemmeside bruger Cookiebots samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brugen af visse teknologier og til at dokumentere dem i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Udbyderen af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (herefter benævnt "Cookiebot"). Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der forbindelse til Cookiebots servere for at indhente dit samtykke og andre forklaringer vedrørende brugen af cookies. Efterfølgende gemmer Cookiebot en cookie i din browser for at kunne tildele dig det afgivne samtykke eller tilbagekaldelsen heraf. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, slette selve Cookiebot-cookien eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket. Cookiebot bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, der sikrer, at den kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:
Browsertype og browserversion
Anvendt operativsystem
URL-adresse til henvisning Værtsnavn på den computer, der får adgang Tidspunkt
for serveranmodningen
IP-adresse

Disse data flettes ikke med andre datakilder. Indsamlingen af disse data finder sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Kontakt

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmes dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.
Behandlingen af disse data finder sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de henvendelser, der rettes til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om. De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning inklusive alle deraf følgende personoplysninger (navn, anmodning) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Behandlingen af disse data finder sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de henvendelser, der rettes til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.
De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på dette websted for at bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller den tjeneste, som du har registreret. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.
For vigtige ændringer, såsom omfanget af tilbuddet eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mail-adresse, der blev angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde. Behandlingen af de data, der indtastes under registreringen, finder sted med det formål at udføre det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt til indledning af yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b GDPR) samt Cerascreen GmbH's legitime interesse i henhold til Art. 6 – stk. 1, litra f, og betragtning 47 i GDPR.
De data, der indsamles under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på dette websted, og slettes derefter. Juridiske opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Gennemgå påmindelse fra Trusted Shops

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke under eller efter din ordre ved at aktivere et tilsvarende afkrydsningsfelt eller klikke på en knap, der er angivet til dette formål, sender vi din e-mail-adresse til Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15C, 50823 Köln (www.trustedshops.de) for påmindelsen om at indsende en evaluering af din ordre, så de minder dig via e-mail om muligheden for at indsende en vurdering. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet nedenfor eller direkte til Trusted Shops.
Integration af Trusted Shops Trustbadge
For at vise vores Trusted Shops-godkendelsesstempel og eventuelle indsamlede anmeldelser samt for at tilbyde Trusted Shops-produkterne til købere efter en ordre, er Trusted Shops Trustbadge integreret på dette websted.
Dette tjener til at beskytte vores legitime interesse i den optimale markedsføring af vores tilbud, som hersker i forbindelse med en interesseafvejning. Trustbadge og de tjenester, der annonceres med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når du ringer til Trustbadget, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. Din IP-adresse, dato og klokkeslæt for hentning, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer hentningen. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit sidebesøg.
Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du beslutter dig for at bruge Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har registreret dig til brug. I dette tilfælde gælder den kontraktlige aftale mellem dig og Trusted Shops.
Vi har indgået en kontraktbehandlingsaftale med alle virksomheder, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder.

5. Sociale medier

Twitter Plugin

Twitter-tjenestens funktioner er integreret på dette websted. Disse funktioner leveres af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Ved at bruge Twitter og funktionen "Re-Tweet" linkes de websteder, du besøger, til din Twitter-konto og gøres kendt for andre brugere. Data overføres også til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller dets brug af Twitter. Yderligere oplysninger kan findes i Twitters privatlivspolitik på:
https://twitter.com/de/privacy.
Brugen af Twitter-pluginet er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Du kan ændre dine privatlivsindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Ads

Websiteoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et onlineannonceringsprogram tilhørende Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan målrettede annoncer vises på grundlag af de brugerdata, der er tilgængelige på Google (f.eks. placeringsdata og interesser) (målretning mod målgruppe). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt ved for eksempel at analysere, hvilke søgetermer der førte til visningen af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til tilsvarende klik.
Brugen af Google Ads er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive markedsføring af sine serviceprodukter. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://policies.google.com/privacy/frameworks og
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Bing Ads

Type og omfang af behandlingen

Vi har integreret Bing Ads på vores hjemmeside. Bing Ads er en tjeneste, der leveres af Microsoft Corporation til at vise målrettet reklame til brugerne. Bing Ads bruger cookies og andre browserteknologier til at evaluere brugeradfærd og genkende brugere.
Bing Ads indsamler oplysninger om besøgendes adfærd på forskellige websteder. Disse oplysninger bruges til at optimere relevansen af annoncering. Derudover leverer Bing Ads målrettet annoncering baseret på adfærdsprofiler og geografisk placering. Din IP-adresse og andre identifikationsfunktioner såsom din brugeragent overføres til udbyderen.
I dette tilfælde videregives dine data til operatøren af Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Bing Ads er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit. a. DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Microsoft Corporation. Du kan finde flere oplysninger i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Twitter-annoncer

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted

Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de betalingsdata, der er indsamlet til dette formål, til det kreditinstitut, der er bestilt med betalingen, og, hvis det er relevant, til den betalingstjenesteudbyder, der er bestilt af os, eller til den valgte betalingstjeneste til behandling af betalinger. I nogle tilfælde indsamler de valgte betalingstjenesteudbydere også disse data selv, hvis du opretter en konto der. I dette tilfælde skal du logge ind på betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. I denne henseende gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder.

PayPal

Type og omfang af behandlingen

Vi har integreret Twitter Ads på vores hjemmeside. Twitter Ads er en tjeneste fra Twitter Inc. til at vise målrettet annoncering til brugerne. Twitter Ads bruger cookies og andre browserteknologier til at evaluere brugeradfærd og genkende brugere. Twitter Ads indsamler oplysninger om besøgendes adfærd på forskellige websteder. Disse oplysninger bruges til at optimere relevansen af annoncering. Twitter Ads leverer også målrettet annoncering baseret på adfærdsprofiler og geografisk placering. Din IP-adresse og andre identifikationsfunktioner såsom din brugeragent overføres til udbyderen. Hvis du er registreret hos en Twitter Inc.-tjeneste, kan Twitter Inc. knytte besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Twitter Inc. eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen finder ud af og gemmer din IP-adresse og andre identifikationsfunktioner. I dette tilfælde vil dine data blive videregivet til operatøren af Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, USA.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine data ved hjælp af Twitter Ads med det formål at optimere vores hjemmeside og til markedsføringsformål på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Twitter Inc. Du kan finde flere oplysninger i Twitter Ads' politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://twitter.com/de/privacy.

ADITION Bevarelse og målretning

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger ADITION Adserving & Targeting-tjenesten fra ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Tyskland, til at vise visse og relevante annoncer til brugergrupper ved hjælp af målretningsteknologier.
Websporingsteknologier bruges til at oprette pseudonymiserede brugerprofiler. Disse profiler kan som udgangspunkt ikke slås sammen med dig som fysisk person, men bruges f.eks. til segmentering ved visning af annoncer.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler data ved hjælp af ADITION Adserving &; Targeting med det formål at optimere vores reklamekampagner og til markedsføringsformål på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af ADITION technologies AG. Yderligere oplysninger kan findes i fortrolighedspolitikken for ADITION Adserving &; Targeting: https://www.adition.com/datenschutz.

Google DoubleClick

Dette websted bruger funktioner fra Google DoubleClick. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter benævnt "DoubleClick"). DoubleClick bruges til at vise dig interessebaserede annoncer i hele Googles annonceringsnetværk. Ved hjælp af DoubleClick kan annoncerne tilpasses specifikt til den respektive seers interesser. For eksempel kan vores annoncering blive vist i Googles søgeresultater eller i reklamebannere, der er knyttet til DoubleClick. For at kunne vise interessebaseret annoncering til brugerne skal DoubleClick genkende den respektive seer og være i stand til at tildele sine besøgte websteder, klik og andre oplysninger om brugeradfærd. Til dette formål bruger DoubleClick cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). De indsamlede oplysninger kombineres til en pseudonym brugerprofil for at vise interessebaseret reklame til den pågældende bruger.
Brugen af Google DoubleClick er af hensyn til målrettede reklameforanstaltninger. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Yderligere oplysninger om mulighederne for indsigelse mod de annoncer, der vises af Google, kan findes på følgende links: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærd. Dermed modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, opholdslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data tildeles brugerens respektive enhed. En tildeling til et bruger-id finder ikke sted.

Desuden kan vi blandt andet bruge Google Analytics. Optag musens og rullebevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede datasæt og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse. Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Flere oplysninger om Google Analytics' håndtering af brugerdata kan findes i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi bruger Google-signaler. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler Google Analytics blandt andet: Din placering, søgehistorik og YouTube-historik samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til personlig annoncering ved hjælp af Google Signal. Hvis du har en Google-konto, knyttes Google Signals besøgsdata til din Google-konto og bruges til tilpassede annoncemeddelelser. Dataene bruges også til at oprette anonyme statistikker om vores brugeres brugeradfærd.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en kontraktbehandlingsaftale med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Google Analytics måling af e-handel

Dette websted bruger funktionen "måling af e-handel" i Google Analytics. Ved hjælp af måling af e-handel kan webstedsoperatøren analysere købsadfærden hos besøgende på webstedet for at forbedre sine online marketingkampagner. Oplysninger såsom de afgivne ordrer, gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning til køb af et produkt registreres. Disse data kan aggregeres af Google under et transaktions-id, der er knyttet til den respektive bruger eller dennes enhed.

TikTok Pixel

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger TikTok Pixel fra TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland, til at oprette såkaldte brugerdefinerede målgrupper, dvs. til at segmentere besøgsgrupper i vores onlinetilbud, til at bestemme konverteringsfrekvenser og derefter til at optimere dem. Dette sker især, når du interagerer med annoncer, som vi har serveret med TikTok Technology Limited.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine data ved hjælp af TikTok Pixel med det formål at optimere vores hjemmeside og til markedsføringsformål på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af TikTok Technology Limited. For mere information, se fortrolighedspolitikken for TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Facebook API

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger Facebook API fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland til at få adgang til andre tjenester og data fra Facebook Ireland Ltd. Din IP-adresse overføres til Facebook Ireland Ltd. Bemærk, at der er et separat afsnit i denne privatlivspolitik for hver ekstra tjeneste, vi bruger fra Facebook Ireland Ltd.

Formål og retsgrundlag

Vi bruger Facebook API med det formål at optimere vores hjemmeside og til markedsføringsformål. Brugen af Facebook API er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i at optimere vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Facebook Ireland Ltd. Du kan finde flere oplysninger i privatlivspolitikken for Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Facebook-pixel

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger "Facebook-pixlen" fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du befinder dig i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Hvis pixlen åbnes i din browser, kan Facebook genkende, om en annonce via Facebook var vellykket. En succes kan for eksempel være et online køb.

Kun statistiske oplysninger/data fra Facebook uden henvisning til en bestemt person overføres til os.

Formål og retsgrundlag

Vi bruger Facebook Pixel til at registrere effektiviteten af Facebook-annoncer til markedsundersøgelser og statistiske formål.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Facebook Ireland Ltd. Du kan finde flere oplysninger i privatlivspolitikken for Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Vi henviser også til Facebooks databeskyttelsesoplysninger https://www.facebook.com/about/privacy/.

7. Nyhedsbrev

Data om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mail-adresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse og accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Til behandling af nyhedsbrevet bruger vi nyhedsbrevsudbydere, som er beskrevet nedenfor.

MailChimp med præstationsmåling deaktiveret

Dette websted bruger MailChimps tjenester til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp er en tjeneste, som blandt andet kan arrangeres afsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data med det formål at abonnere på nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse på MailChimps servere i USA. Vi har deaktiveret præstationsmålingen hos Mailchimp, så Mailchimp vil ikke evaluere din adfærd, når du åbner vores nyhedsbrev.
Hvis du ikke ønsker, at dine data overføres til Mailchimp, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål giver vi et tilsvarende link i hver nyhedsbrevsmeddelelse. Databehandling sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.
De data, der deponeres hos os med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller .dem nyhedsbrevsudbyder, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste efter afmelding af nyhedsbrevet. Data, der er gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket.
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ og https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses . Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mail-adresse gemmes af os .dem eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse. For mere information henvises til MailChimps privatlivspolitik på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Klaviyo Inc.ADRESSE: 225 Franklin Street Boston, MA 02110 USA
TELEFON: 1-617-415-5563

HJEMMESIDE:

www.klaviyo.com
Klaviyo er et e-mail-marketingværktøj til afsendelse af nyhedsbreve, indhold og salgsfremmende e-mails. Hvis du indtaster og bekræfter dine kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, fornavn), gemmes disse oplysninger på Klaviyos servere i den amerikanske delstat Massachusetts.
Dine data vil ikke blive brugt, før du giver Cerascreen tilladelse til at behandle dine data.
Klaviyo overholder GDPR. GDPR anerkender en række juridiske mekanismer til overførsel af data fra EU. Efter ugyldigheden af EU-US Privacy Shield Framework har Klaviyo inkorporeret Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser i vores tillæg om beskyttelse af personlige oplysninger, som er integreret i vores servicevilkår.
Hvis du ikke ønsker, at dine data overføres til Klaviyo, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål giver vi et tilsvarende link i hver nyhedsbrevsmeddelelse. Databehandling sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.
De data, du gemmer med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os .dem eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste efter afmelding af nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirket.
Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.
Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mail-adresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ikke tidsbegrænset.
Du kan anmode om sletning af dine data ved at sende en e-mail til fragen@cerascreen.de. Medtag venligst i din e-mail den e-mail-adresse, som du registrerede dig med, og vi vil helt fjerne den fra Cerascreen-databasen.

Dette websted bruger Klaviyos tjenester til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA. Klaviyo er en tjeneste, der blandt andet kan bruges til at organisere afsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data med det formål at abonnere på nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse på Klaviyos servere i USA. Hvis du ikke ønsker, at dine data overføres til Klaviyo, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Databehandling finder sted på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, der deponeres hos os med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os .dem eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste efter afmelding af nyhedsbrevet. Data, der er gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.
Detaljer kan findes her: https://www.klaviyo.com/legal/dpa Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mail-adresse blive gemt på en sortliste af os eller .dem nyhedsbrevstjenesteudbyder for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse. For mere information henvises til MailChimps privatlivspolitik på:https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

8. Plugins og værktøjer

Bootstrap CDN

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger Bootstrap CDN til korrekt at levere indholdet på vores hjemmeside. Bootstrap CDN er en tjeneste fra Bootstrap, der fungerer som et Content Delivery Network (CDN) på vores hjemmeside. Et CDN hjælper med at gøre indholdet af vores onlinetilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgængeligt ved hjælp af regionalt eller internationalt distribuerede servere. Når du får adgang til dette indhold, opretter du en forbindelse til bootstrapens servere, hvorved din IP-adresse og, hvis relevant, browserdata såsom din brugeragent overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten af Bootstrap CDN.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Content Delivery Network er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering samt optimering af vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Google CDN

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger Google CDN til korrekt at levere indholdet på vores hjemmeside. Google CDN er en tjeneste fra Google Ireland Limited, der fungerer som et Content Delivery Network (CDN) på vores hjemmeside.
Et CDN hjælper med at gøre indholdet af vores onlinetilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgængeligt ved hjælp af regionalt eller internationalt distribuerede servere. Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til servere tilhørende Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hvorved din IP-adresse og, hvis relevant, browserdata såsom din brugeragent overføres.
Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten i Google CDN.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Content Delivery Network er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering samt optimering af vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Google Ireland Limited. Du kan finde flere oplysninger i privatlivspolitikken for Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

JSDelivr CDN

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger JSDelivr CDN til korrekt at levere indholdet på vores hjemmeside. JSDelivr CDN er en tjeneste fra Prospect One, der fungerer som et indholdsleveringsnetværk (CDN) på vores hjemmeside. Et CDN hjælper med at gøre indholdet af vores onlinetilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgængeligt ved hjælp af regionalt eller internationalt distribuerede servere. Når du får adgang til dette indhold, opretter du en forbindelse til servere hos Prospect One, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30- 081, Polen, hvorved din IP-adresse og, hvis relevant, browserdata såsom din brugeragent overføres. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten af JSDelivr CDN.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Content Delivery Network er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering samt optimering af vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Prospect One. For mere information, se JSDelivr CDN Privacy Policy: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

AB velsmagende

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger AB Tasty fra AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Köln, Tyskland til at udføre såkaldte A/B-tests på vores onlinetilbud. Samtidig offentliggøres og måles forskellige versioner af vores onlinetilbud, hvilken af disse versioner der er mest brugervenlig. Ved test af versionerne kan data såsom det anvendte operativsystem, browserens brugeragent og tidspunktet for opkaldet indsamles for at måle versionens succes.
Websporingsteknologier bruges til at knytte ovennævnte data til den version af vores onlinetilbud, der skal testes.

Formål og retsgrundlag Brugen af AB Tasty er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i at optimere vores onlinetilbud i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. .

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af AB Tasty GmbH. For mere information henvises til AB Tasty Privatlivspolitik: https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/.

Shopify CDN

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger Shopify CDN til korrekt levering af indholdet på vores websted. Shopify CDN er en tjeneste fra Shopify, Inc., der fungerer som et indholdsleveringsnetværk (CDN) på vores websted for at sikre funktionaliteten af andre tjenester fra Shopify, Inc. For de nævnte tjenester finder du et separat afsnit i denne fortrolighedspolitik. Dette afsnit handler kun om brug af CDN.
Et CDN hjælper med at gøre indholdet af vores onlinetilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgængeligt ved
hjælp af regionalt eller internationalt distribuerede servere. Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til servere tilhørende Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, hvor du overfører din IP-adresse og, hvis relevant, browserdata såsom din brugeragent. Disse data behandles udelukkende til de formål, der er angivet ovenfor, og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten i Shopify CDN.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Content Delivery Network er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering samt optimering af vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Shopify, Inc. Få flere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Shopify CDN:
https://www.shopify.com/legal/privacy.

Github CDN

Type og omfang af behandlingen

Vi bruger Github CDN til korrekt levering af indholdet på vores websted. Github CDN er en tjeneste fra GitHub Inc., der fungerer som et indholdsleveringsnetværk (CDN) på vores websted. Et CDN hjælper med at gøre indholdet af vores onlinetilbud, især filer som grafik eller scripts, hurtigere tilgængeligt ved hjælp af regionalt eller internationalt distribuerede servere. Når du får adgang til dette indhold, opretter du forbindelse til servere tilhørende GitHub Inc., 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 USA, hvor du overfører din IP-adresse og, hvis relevant, browserdata såsom din brugeragent. Disse data behandles udelukkende til ovennævnte formål og for at opretholde sikkerheden og funktionaliteten af Github CDN.

Formål og retsgrundlag

Brugen af Content Delivery Network er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i sikker og effektiv levering samt optimering af vores onlinetilbud i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af GitHub Inc. Du kan finde flere oplysninger i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Github CDN: https://help.github.com/privacy.

Shopify Checkout

Type og omfang af behandlingen

Vi har integreret komponenter i Shopify Checkout på vores hjemmeside. Shopify Checkout er en tjeneste fra Shopify, Inc. og tilbyder online betalingsløsninger over hele verden. Hvis du vælger Shopify Checkout som betalingsmetode, overføres de oplysninger, der kræves til betalingsprocessen, automatisk til Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada. I denne sammenhæng indsamles normalt følgende data: navn, adresse, firma, hvis relevant, e-mail-adresse, telefon- og mobiltelefonnummer og IP-adresse.

Formål og retsgrundlag

Brugen af tjenesten finder sted på grundlag af udførelsen af en kontrakt, dvs. til behandling af betalingstransaktioner i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit. b. GDPR.

Opbevaringsperiode

Den specifikke opbevaringsperiode for de behandlede data kan ikke påvirkes af os, men bestemmes af Shopify, Inc. Du kan finde flere oplysninger i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Shopify Checkout: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Adobe Fonts

Dette websted bruger webskrifttyper fra Adobe til ensartet repræsentation af visse skrifttyper. Udbyderen er Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Når du besøger dette websted, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe for at kunne vise dem korrekt på din enhed. Din browser opretter forbindelse til Adobes servere i USA. Som følge heraf bliver Adobe opmærksom på, at dette websted er blevet tilgået via din IP-adresse. Ifølge Adobe gemmes der ingen cookies, når skrifttyperne leveres.
Lagring og analyse af dataene udføres på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet gengivelse af skrifttypen på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Du kan finde flere oplysninger om Adobe Fonts på:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Adobes erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger findes på:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Kan tælles

Vi bruger værktøjet fra Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA (i det følgende benævnt "Talkable") til at udføre vores henvisningsprogram og har bestilt Talkable til at behandle personoplysninger på vegne (art. 28 GDPR). Passende garantier for overførsel af personoplysninger til Talkable i USA ligger i form af standarddatabeskyttelsesklausuler i henhold til Art. 46 (5) GDPR, som vi gerne sender på anmodning. Talkables privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.talkable.com/privacy.
Med henblik på at gennemføre henvisningsprogrammet og for at sikre, at kun eksisterende kunder deltager i programmet, og kun nye kunder rekrutteres, samt til markedsførings- og optimeringsformål, især for at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger og kunde, overføres vores eksisterende kunders e-mail-adresser til Talkable. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Så snart en kunde deltager i henvisningsprogrammet, behandles yderligere data såsom transaktionsdata, kuponkode eller ordreværdi også til dette formål, vi baserer også databehandlingen, der derefter finder sted, på Art. 6 stk. 1 lit b GDPR og, med hensyn til brugen af cookies, på art. 6 stk. 1 lit a GDPR. Levering af personoplysninger er frivillig og hverken juridisk eller kontraktligt påkrævet, men nødvendig for at deltage i henvisningsprogrammet. Automatiseret beslutningstagning finder ikke sted. Deltagelse kan ikke garanteres, hvis manuelle browserindstillinger forhindrer Java-scriptet for deltagerne eller cookien for de rekrutterede.
Vi sletter dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse senest et år efter deltagelsens ophør.

Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring på hjemmesiden under https://www.cerascreen.de/pages/datenschutz-talkable.

YouTube med forbedret privatliv

Dette websted integrerer videoer fra YouTube. Operatøren af siderne er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Den udvidede databeskyttelsestilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. Sådan opretter YouTube forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video. Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. Derudover kan YouTube gemme forskellige cookies på din enhed efter start af en video eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube indhente oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges blandt andet til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre svindel. Om nødvendigt kan yderligere databehandlingsoperationer udløses efter starten af en YouTube-video, som vi ikke har nogen indflydelse på. Brugen af YouTube er af interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Rørføring

Vi bruger Pipedrive som vores CRM-værktøj til behandling og opbevaring af kontaktdata.

Når du kontakter os (via kontaktformular eller e-mail), vil brugerens oplysninger blive brugt til at behandle kontaktanmodningen og dens behandling i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR.

For at kunne behandle og svare på din anmodning og dine meddelelser så hurtigt som muligt har vi forbundet vores kontaktformular med vores værktøj til styring af kunderelationer ("CRM-værktøj") Pipedrive. De data, der indsendes ved udfyldelse af formularen, sendes til Pipedrive og gemmes der på Pipedrives servere.

Vi bruger CRM-systemet Pipedrive fra udbyderen Pipedrive OÜ på grundlag af vores legitime interesser (effektiv og hurtig behandling af brugerforespørgsler, eksisterende kundestyring, ny kundevirksomhed), et anpartsselskab etableret i henhold til lovgivningen i Republikken Estland med adressen Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estland, registreret i det estiske handelsregister under koden 11958539 og et datterselskab af Pipedrive US. Pipedrives privatlivspolitik kan findes her: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. E-handel og betalingsudbydere

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, de er nødvendige for etablering, indholdsdesign eller ændring af det juridiske forhold (lagerdata). Dette gøres på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af dette websted (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eller fakturere brugeren for brugen af tjenesten. De indsamlede kundedata slettes efter afslutningen af ordren eller afslutningen af forretningsforholdet. Juridiske opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt for onlinebutikker, forhandlere og forsendelse af varer

Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, for eksempel til de virksomheder, der er betroet leveringen af varerne, eller det kreditinstitut, der har fået til opgave at behandle betalinger. En yderligere overførsel af dataene finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, for eksempel til reklameformål. Grundlaget for databehandling er Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Hvis du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. For disse transaktioner gælder de respektive kontraktlige og databeskyttelsesbestemmelser for de respektive udbydere. Betalingstjenesteudbydere anvendes på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til den problemfriste, mest bekvemme og sikre betalingsproces muligt (art. 6 stk. 1 lit. For så vidt som der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, art. 6 stk. 1 lit. et GDPR-retsgrundlag for databehandling; Samtykker kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden. Vi bruger følgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere inden for rammerne af dette websted: PayPal
udbyder af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal").
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Detaljer kan findes i privatlivspolitikken for PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Udbyderen af betalingstjenesten er Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples anonymitetspolitik kan findes på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Stribe

Udbyderen for kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe").
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://stripe.com/de/privacy og
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.
Detaljer kan findes i Stripes privatlivspolitik på
følgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Sofortüberweisung" -proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", skal du indsende PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, som de kan logge ind på din online bankkonto med. Når du er logget ind, kontrollerer Sofort GmbH automatisk din kontosaldo og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har sendt. Det sender os derefter straks en transaktionsbekræftelse. Når du er logget ind, kontrolleres dit salg, kreditgrænsen for kreditgrænsen og eksistensen af andre konti samt deres saldi også automatisk. Ud over pinkoden og TAN overføres de betalingsdata, du har indtastet, samt personoplysninger også til Sofort GmbH. Dine personoplysninger omfatter dit for- og efternavn, adresse, telefonnummer(er), e-mailadresse, IP-adresse og, hvis relevant, andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af disse data er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre svindelforsøg. Oplysninger om betaling med Sofortüberweisung kan findes i følgende links:
https://www.sofort.de/datenschutz.html og
https://www.klarna.com/sofort/.

American Express

Udbyderen af denne betalingstjeneste er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt "American Express").
American Express kan overføre oplysninger til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på de bindende virksomhedsregler. Detaljer kan findes her:
https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/. For mere information henvises til American Express' fortrolighedspolitik: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (herefter benævnt "Mastercard").
Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på Mastercards bindende virksomhedsregler. Detaljer kan findes her:
https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (herefter benævnt "VISA"). Storbritannien betragtes som et tredjeland, der er sikkert i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Storbritannien har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union. VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger kan findes her:
https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung Spørgsmål om staten for EØS-.html.
For mere information henvises til Visas privatlivspolitik: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Lyd- og videokonferencer

Databehandling

Til kommunikation med vores kunder bruger vi blandt andet online konferenceværktøjer. De specifikke værktøjer, vi bruger, er angivet nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller lydkonference via internettet, indsamles og behandles dine personoplysninger af os og udbyderen af det respektive konferenceværktøj.
Konferenceværktøjerne indsamler alle data, som du giver/bruger til at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Desuden behandler konferenceværktøjerne konferencens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse i konferencen, antal deltagere og anden "kontekstuel information" relateret til kommunikationsprocessen (metadata). Desuden behandler udbyderen af værktøjet alle tekniske data, der er nødvendige for at håndtere online kommunikation. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-id'er, enhedstype, operativsystemtype og -version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestype.
Hvis indhold udveksles, uploades eller på anden måde gøres tilgængeligt i værktøjet, gemmes det også på værktøjsudbydernes servere. Sådant indhold omfatter, men er ikke begrænset til, cloud-optagelser, chat/onlinemeddelelser, voicemail, fotos og videoer, der uploades til voicemails, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles, mens du bruger tjenesten. Bemærk, at vi ikke har fuld indflydelse på databehandlingen af de anvendte værktøjer. Vores muligheder er i vid udstrækning baseret på den respektive udbyders virksomhedspolitik. Yderligere oplysninger om konferenceværktøjernes databehandling findes i databeskyttelseserklæringerne for de respektive anvendte værktøjer, som vi har angivet nedenfor denne tekst.

Formål og retsgrundlag

 

Opbevaringsperiode

De data, der indsamles direkte af os via video- og konferenceværktøjerne, slettes fra vores systemer, så snart du anmoder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket. Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

Anvendte konferenceværktøjer

Vi bruger følgende konferenceværktøjer:

Google Meet

Vi bruger Google Meet. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Oplysninger om databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Behandling af ordrer

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, der sikrer, at den kun behandler personoplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

11. Egne tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller via online ansøgningsskema). I det følgende informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personoplysninger, der indsamles som en del af ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamlingen, behandlingen og brugen af dine data udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Dataindsamlingens omfang og formål

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater i forbindelse med jobsamtaler mv.) i det omfang, det er nødvendigt for at træffe beslutning om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (generel kontraktinitiering) og – hvis du har givet dit samtykke – art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.
Hvis ansøgningen godkendes, behandles de data, du har indsendt, på grundlag af § 26 BDSG og Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR med det formål at gennemføre ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystemer.

Opbevaringsperiode for data

Hvis vi ikke er i stand til at give dig et jobtilbud, afvise et jobtilbud eller trække din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at gemme de data, du har overført på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Efterfølgende slettes oplysningerne, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener navnlig til bevisformål i tilfælde af en retstvist. Hvis det er åbenlyst, at dataene vil være nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende juridisk tvist), vil sletning kun finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere gælder. Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser udelukker sletning.

Selvtest og DNA-test

For at udføre visse cerascreen-selvtest skal der indsamles yderligere målte værdier ud over de parametre, der er relevante for den købte test af proceduremæssige årsager. Disse data gemmes pseudonymt i laboratoriet, men der foretages ingen yderligere evaluering. Det gælder blandt andet forskellige parametre i vores allergitest: IgE-antistoffer mod hvede og rug, støvmide, latex, jordnødder og hasselnød, katteepitel og hundeskæl. Af proceduremæssige årsager måler DNA-testene også de genvarianter, der forekommer til analyse af følgende tests: DNA-metabolismetest, DNA-hudsundhedstest, DNA-hjertesundhedstest, DNA-fitnesstest, DNA-vitaminmetabolismetest og gemmer disse data pseudonymt i laboratoriet og overfører dem til cerascreen. De er dog ikke forberedt på resultatrapporten. Behandlingen af dataene finder sted med det formål at analysere din købte test. Dette sker på grundlag af udtrykkeligt samtykke i henhold til art. 9 II lit. a GDPR. Dine data forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

12. Vores optrædener på sociale medier

Databehandling af sociale netværk

Vi opretholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De sociale netværk, vi bruger i detaljer, kan findes nedenfor. Sociale netværk som Facebook, Twitter osv. kan normalt omfattende analysere din brugeradfærd, når du besøger deres websted eller et websted med integreret indhold på sociale medier (f.eks. Like-knapper eller reklamebannere). Besøg på vores sociale medier udløser adskillige databeskyttelsesrelevante behandlingsoperationer. I detaljer: Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores tilstedeværelse på sociale medier, kan operatøren af den sociale medieportal tildele dette besøg til din brugerkonto. Dine personoplysninger kan dog også indsamles, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde finder denne dataindsamling f.eks. sted via cookies, der gemmes på din enhed eller ved at indsamle din IP-adresse. Ved hjælp af de data, der indsamles på denne måde, kan operatørerne af de sociale medieportaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. På denne måde kan interessebaseret annoncering vises for dig inden for og uden for den respektive tilstedeværelse på sociale medier. Hvis du har en konto hos det respektive sociale netværk, kan interessebaseret annoncering vises på alle enheder, hvor du er logget ind eller var logget ind. Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlingsoperationer på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlingsoperationer derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. Detaljer kan findes i brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne for de respektive sociale medieportaler.

Retsgrundlag

Vores optrædener på sociale medier har til formål at sikre den bredest mulige tilstedeværelse på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. De analyseprocesser, der iværksættes af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige retsgrundlag, der skal specificeres af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a GDPR).

Dataansvarlig og hævdelse af rettigheder

Hvis du besøger et af vores sociale mediesider (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale medieplatform ansvarlige for de databehandlingsoperationer, der udløses under dette besøg. I princippet kan du gøre dine rettigheder gældende (information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) både over for os og .dem operatører af den respektive sociale medieportal (f.eks. Facebook).
Bemærk, at på trods af det fælles ansvar med operatørerne af de sociale medieportaler har vi ikke fuld indflydelse på databehandlingen af de sociale medieportaler. Vores muligheder er i vid udstrækning baseret på den respektive udbyders virksomhedspolitik.

Opbevaringsperiode

De data, der indsamles direkte af os via tilstedeværelsen på sociale medier, slettes fra vores systemer, så snart du anmoder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – især Opbevaringsperioder – forbliver upåvirket. Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som gemmes af operatørerne af de sociale netværk til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af de sociale netværk direkte (f.eks. i deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Sociale netværk i detaljer

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande. Du kan justere dine annonceringsindstillinger uafhængigt i din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Du kan finde flere oplysninger i privatlivspolitikken for Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875
og
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Oplysninger om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i Instagrams privatlivspolitik:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Vi har en profil på XING. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Oplysninger om, hvordan de håndterer dine personoplysninger, kan findes i XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerungs privatlivspolitik.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruger annonceringscookies.
Hvis du ønsker at deaktivere LinkedIn-annonceringscookies, skal du bruge følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Oplysninger om, hvordan de håndterer dine personoplysninger, kan findes i LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy's privatlivspolitik.

Vimeo

Vi har en profil på Vimeo. Udbyderen er Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA.
Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og ifølge Vimeo på "legitime forretningsinteresser". Detaljer kan findes her:
https://vimeo.com/privacy.
Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i Vimeos privatlivspolitik:
https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan finde oplysninger om, hvordan de håndterer dine personlige data, i YouTubes privatlivspolitik:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

TikTok

Vi har en profil på TikTok. Udbyderen er TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige data, kan findes i TikToks privatlivspolitik:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.
Dataoverførsel til ikke-sikre tredjelande er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

13. Vores forskningsaktiviteter

Du har mulighed for frivilligt at deltage i vores forskningsaktiviteter. Samtykket gives som en del af testaktiveringen efter registrering i vores kundeportal. Detaljerede oplysninger om disse forskningsaktiviteter kan findes i følgende forskningssamtykkeformular.

Samtykkeerklæring til forskning

En del af cerascreens mission er at hjælpe folk med bedre at forstå deres egne kroppe. Forskning er en vigtig del af opfyldelsen af denne mission. Vi vil også gerne bruge dine data til forskningsformål, så du og alle andre mennesker kan komme med pålidelige sundhedsanbefalinger i lang tid.
Læs følgende samtykkeerklæring omhyggeligt, inden du træffer en beslutning

Vigtig information:

 • For at beskytte dit privatliv foretager cerascreen kun undersøgelser med oplysninger, der er pseudonymiserede, dvs. befriet for dit navn og kontaktoplysninger, og er blevet kombineret med lignende oplysninger fra mange andre forskningsdeltagere.
 • Formålet med cerascreen-forskning er at gøre nye opdagelser om forebyggelse og udvikling af sygdomme samt deres progression.
 • Hvis du accepterer dette samtykke, giver du cerascreen-forskere tilladelse til at bruge visse oplysninger (herunder dine genetiske oplysninger og dine svar på forskningsundersøgelser) til at undersøge en række forskningsemner.
 • En del af cerascreens forskning udføres i samarbejde med tredjeparter, såsom non-profit organisationer, andre forskningsvirksomheder eller akademiske institutioner. Med dit samtykke giver du os tilladelse til at dele resuméer af forskningsresultater, der ikke identificerer en bestemt person, med kvalificerede medarbejdere i sådanne virksomheder og institutioner og til at offentliggøre dem i videnskabelige publikationer.
 • Det er usandsynligt, at du vil drage direkte fordel af din deltagelse, selvom du og andre i fremtiden kan drage fordel af opdagelser, der fører til fremskridt inden for sundhedspleje eller forbedringer i cerascreens produkter eller tjenesterDer er en meget lav risiko for, at nogen i tilfælde af et databrud får adgang til dine personoplysninger (oplysninger, der kan bruges til at identificere dig) uden dit samtykke.
 • Deltagelse i denne undersøgelse er helt frivillig, og du kan til enhver tid ændre din samtykkebeslutning uden at påvirke din adgang til cerascreens produkter eller tjenester.

Mål: Warum forscht cerascreen?

Vores forskning og undersøgelser har til formål at opnå og understøtte videnskabelig viden om forebyggelse og andre vigtige faktorer bag sygdomme. Til dette formål udfører vi vores egen forskning og støtter andre forskeres arbejde rundt om i verden ved at samarbejde og publicere vores resultater, f.eks. i videnskabelige tidsskrifter. Resultaterne af vores forskning kan bruges til at udvikle nye måder at diagnosticere og behandle sygdomme på eller nye rapporter og funktioner for cerascreens produkt eller tjenester. Vi undersøger:

 • Biologiske, epigenetiske og genetiske faktorer bag sygdomme og træk
 • Måder at diagnosticere og om muligt forhindre behandling af sygdomme

Emnerne omfatter simple biomarkører som D-vitamin, men også alvorlige sygdomme som Parkinsons sygdom eller diabetes og mindre alvorlige sygdomme som migrænehovedpine.

CeraScreen gør opdagelser ved at analysere oplysninger om et stort antal forskningsdeltagere for at finde mønstre. Jo flere forskningsdeltagere deltager, desto tydeligere kan sådanne mønstre genkendes. Disse mønstre kan for eksempel fortælle os, om mennesker med visse (genetiske) faktorer er mere tilbøjelige til at udvikle sygdomme som kræft, diabetes eller astma. Et andet mønster kunne pege på en ny måde at behandle en sygdom på. Resultaterne af vores forskning kan bidrage til udviklingen af nye lægemidler. Nogle opdagelser foretaget af cerascreen kunne hjælpe forskere med bedre at forstå sygdomme og træffe diagnostiske og behandlingsbeslutninger.

I 2021 gennemførte cerascreen for eksempel en undersøgelse af risikofaktorer, der bidrager til modtagelighed for COVID-19. Vi fandt ud af, at sammensætningen af tarmfloraen kan påvirke sygdommens sværhedsgrad.

Hvad betyder det at deltage i cerascreen forskning?

Hvis du beslutter dig for at deltage i cerascreen Research, vil du blive bedt om at deltage i undersøgelser eller indtaste oplysninger om dig selv på cerascreen-webstedet eller i mobilappen. Du vælger, hvilke undersøgelser du vil deltage i, hvilke oplysninger du vil give, og hvilke spørgsmål du vil besvare. Afgivelse af samtykke betyder, at du giver samtykke til, at cerascreen-forskere bruger dine biologiske, genetiske og epigenetiske samt selvrapporterede oplysninger (herunder oplysninger givet forud for samtykket) til cerascreen-forskning som beskrevet ovenfor. "Biologisk, genetisk og epigenetisk og selvrapporteret information" henviser til:

 • Dine biologiske, genetiske og epigenetiske data
 • Oplysninger, du indtaster i undersøgelser, formularer og andre funktioner, der er markeret med cerascreen Research-logoet
 • Din alder og etnicitet
 • Data fra tredjeparter, som du giver os tilladelse til at bruge til cerascreen-forskningsformål
 • Forskningen er åben: Vi kan informere dig om nye undersøgelser og forskningsmuligheder, efterhånden som de tilføjes. Vi kan også invitere dig til at deltage i visse undersøgelser baseret på oplysninger, du tidligere har givet. Vi bruger rutinemæssige kommunikationsmetoder til at informere dig om forskningsmuligheder. Vi kan sende dig e-mailinvitationer og/eller meddelelser på din konto eller på din mobilenhed.
 • Hvis cerascreen udfører undersøgelser om følsomme forskningsemner, vil du modtage yderligere oplysninger for at hjælpe dig med at beslutte, om du vil deltage i denne undersøgelse.
 • Afhængigt af forskningsaktiviteten kan vi give dig et udgiftstillæg for din tid. Vi afviser en konkret betaling for levering af dine data af etiske årsager. For nogle længere eller mere omfattende forskningsaktiviteter kan monetære ækvivalenter, såsom rabatter, ydes som kompensation. Det er gratis at deltage i denne undersøgelse.
 • Nogle cerascreen-undersøgelser kan sponsoreres af eller udføres i samarbejde med tredjeparter, f.eks. nonprofitorganisationer, forskningsvirksomheder eller akademiske institutioner, hvis yderligere ekspertise og / eller ressourcer kan hjælpe cerascreen med at gøre vigtige opdagelser.
 • Nogle gange fører forskningsresultater til produkter eller opfindelser, der har værdi, når de fremstilles eller sælges. I situationer, hvor dine oplysninger har bidraget til en opfindelse eller et produkt, der gavnede cerascreen eller en af dets forskningspartnere, vil du ikke modtage nogen økonomiske fordele.
 • Dataene gemmes anonymt på ubestemt tid, dvs. dine data kan ikke længere spores tilbage til dig.

Hvordan beskyttes mine personlige oplysninger?

CeraScreen bruger en række fysiske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Vi gennemgår og forbedrer regelmæssigt vores privatlivs- og sikkerhedspraksis for at sikre sikkerheden af dine oplysninger. Denne praksis omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • CeraScreen Research Analyser udføres med oplysninger, hvor dine identificerende registreringsoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, bruger-id, adgangskode eller kreditkort) er fjernet, dvs. pseudonymiseret. Dine kontaktoplysninger kan bruges til at kommunikere med dig, men vil ikke blive analyseret i kombination med dine biologiske, epigenetiske, genetiske og selvrapporterede oplysninger.
 • Når vi offentliggør forskningsresultater eller deler resultater med medarbejdere, offentliggør eller deler vi kun opsummerende oplysninger, der ikke identificerer en bestemt person.
 • Alle cerascreen-medarbejdere er uddannet i at håndtere forskningsdeltagere, og cerascreen-forskere modtager yderligere træning i, hvordan man udfører forskning ansvarligt.
 • Forskningsdataene administreres på servere, der drives af cerascreen. Den fysiske levering og drift udføres af autoriserede partnere, med hvem cerascreen GmbH har indgået kontrakter om ordredatabehandling på grundlag af det gyldige retsgrundlag.

Hvem har adgang til mine oplysninger?

 • Udvendig cerascreen:
  • Vi kan dele resuméer af forskningsresultater, der ikke identificerer en bestemt person, med kvalificeret forskningspersonale og i videnskabelige publikationer. Din tilladelse gælder også, hvis vi samarbejder med skiftende partnere og/eller publicerer i videnskabelige tidsskrifter.
  • Vi kan videregive oplysninger til vores etiske bedømmelsesudvalg (også kendt som Institutional Review Board eller "IRB") og andre myndigheder for at opretholde vores overholdelse eller som ellers krævet ved lov.
 • Inden for cerascreen:
  • Cerascreen-forskere, der udfører analyser, har adgang til pseudonymiserede genetiske og selvrapporterede oplysninger, men ikke til dine identificerende registreringsoplysninger.
  • Yderligere oplysninger om cerascreens øvrige brug af personoplysninger kan findes i vores privatlivspolitik.

Hvad er fordele og risici ved at deltage i cerascreen forskning?

Fordele:

 • Du modtager ingen direkte fordele ved at deltage i cerascreen Research. For eksempel giver vi dig ikke individuelle resultater om din biologi eller sundhedsrisici, som vi lærer af cerascreen-forskning. Du kan dog få indirekte fordele:
  • På et tidspunkt i fremtiden kan du eller andre indirekte drage fordel af opdagelser fra cerascreen Research, f.eks. dem, der forbedrer cerascreens produkt- eller servicetilbud eller bidrager til måder at forebygge og behandle sygdomme på.
  • Ved at deltage i undersøgelser kan du lære mere om forskningstilstanden om et sundhedsemne, der potentielt er relevant for dig. Vi kan informere dig via e-mail eller på vores hjemmeside om de indsamlede resultater af forskningen.

Risici:

 • Ubehag: Nogle undersøgelser eller datasammenligninger kan få dig til at føle dig utilpas.
 • Privatliv: Selvom cerascreen har strenge politikker og praksis for at minimere risikoen for et brud, er der en meget lav risiko for, at der kan forekomme et brud på dine personlige data. For eksempel:
  • I tilfælde af en overtrædelse kan dine biologiske (især genetiske) oplysninger og / eller selvrapporterede oplysninger blive videregivet uden for cerascreen. I nogle tilfælde kan et brud også afsløre oplysninger om familiemedlemmer, der deler en del af dit DNA.
  • Der er en lille chance for, at en person kan identificeres igen baseret på sammenfattende oplysninger, herunder offentliggjort forskning. Teoretisk set kunne en dårlig aktør, der fik dine genetiske data, sammenligne dine data med de sammenfattende forskningsresultater og finde ud af, at du deltog i en bestemt undersøgelse og muligvis lære ting om dig, der vedrører undersøgelsen.
 • Der kan være yderligere, i øjeblikket uforudsigelige deltagelsesrisici.

Kan jeg skifte mening?

 • Din deltagelse i cerascreen Research-undersøgelsen er frivillig, så du kan beslutte ikke at deltage. Hvis du skifter mening om deltagelse, kan du til enhver tid ændre dit samtykkevalg i dine kontoindstillinger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, forhindrer cerascreen, at dine biologiske og selvrapporterede oplysninger bruges i ny cerascreen-forskning, som initieres af dine kontoindstillinger efter 30 dage efter modtagelse af din anmodning.
 • Du vil ikke lide nogen ulemper ved beslutningen om ikke at give samtykke eller trække dig tilbage fra cerascreen Research. Du mister ikke nogen fordele, som du modtager som cerascreen-kunde, herunder adgang til dine biologiske oplysninger og vores udvalg af tjenester.
 • Du kan også opsige din deltagelse ved at lukke din cerascreen-konto. Anmodninger om kontolukning kan foretages direkte i dine kontoindstillinger.
 • Hvis du vælger ikke at give samtykke til cerascreen-forskning, kan dine biologiske og selvrapporterede oplysninger stadig bruges til andre formål, såsom forbedring af cerascreen-produkter og -tjenester som beskrevet i vores fortrolighedspolitik.
 • Din deltagelse i cerascreen Research kan blive opsagt uden dit samtykke i tilfælde af overdragelse af ejerskab af cerascreen

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har brug for generelle spørgsmål og hjælp til cerascreen-produkter eller -tjenester, bedes du kontakte: customerservice@cerascreen.de
Hvis du har brug for spørgsmål og hjælp til databeskyttelse, bedes du kontakte: cerascreen@dsbok.de