Vilkår og betingelser

Indhold:

 1. Kontraktens omfang
 2. Bestilling/indgåelse af aftale
 3. Annullering af bestilling
 4. Priser og leveringsomkostninger
 5. Forsendelse og leveringsbetingelser
 6. Ansvar for mangler
 7. Regler og lovgivning
 8. Information om håndtering af tvister ved online salg

1) Kontraktens omfang

1.1 Virksomheden cerascreens GmbH (herefter “sælger”) vilkår og betingelser er gældende for alle indgåede aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende (herefter “køber”) og sælger i relation til alle varer og/eller serviceydelser præsenteret i sælgers webshop. Eventuelle afvigende betingelser, der stilles af køber, er dermed kun gældende for så vidt, at sælger har anerkendt dem skriftligt.

 

1.2 Forbrugere underlagt disse vilkår og betingelser er ethvert individ, der handler af årsager helt eller delvist uafhængigt af individets erhverv, håndværk eller profession. Erhvervsdrivende underlagt disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler af grunde, der relaterer sig til denne persons erhverv, forretning, håndværk eller profession, uanset om vedkommende handler personligt, på baggrund af en anden person eller på en anden persons vegne.

2) Bestilling/indgåelse af aftale

2.1 Produktbeskrivelser i sælgers webshop gør det ikke ud for et bindende tilbud fra sælgers side, men udgør et grundlag for at køber kan afgive et bindende købstilbud/ordre. 

2.2 Køber kan afgive sin ordre igennem den online bestillingsformular, der er en del af sælgers webshop. Ved at gøre dette, efter at have placeret de valgte varer og/eller serviceydelser i den virtuelle indkøbskurv, gennemgået ordrebekræftelsesprocessen og ved at trykke på knappen, der færdiggør ordreprocessen, afgiver køber et lov- og kontraktmæssigt bindende købstilbud i relation til de varer og/eller serviceydelser, der er indeholdt i den virtuelle indkøbskurv. Køber kan også afgive sin ordre via telefon, fax, e-mail og med brevpost.

2.3 Sælger kan acceptere købers ordre indenfor fem dage

 • ved af sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse I skriftlig form (fax eller e-mail); for så vidt at kvitteringen for ordrebekræftelsen fra køber er bindende, eller
 • ved at levere den bestilte vare til køber; for så vidt at kvitteringen for ordrebekræftelsen fra køber er bindende, eller
 • ved at bede køber om betaling efter vedkommende har afgivet sin ordre.

Som indeholdt i de ovenfor listede alternativer er kontrakten bindende på det tidspunkt, hvor ét af alternativerne finder sted. Hvis sælgeren ikke accepterer købers ordre indenfor den ovennævnte periode, gør det det ud for en afvisning af købstilbuddet og medfører, at køber ikke længere er bundet af vedkommendes købstilbud.

2.4 Perioden for accept af ordren starter dagen efter, at køber har sendt vedkommendes købstilbud og slutter på den femte dag efter afsendelsen af købstilbuddet.

2.5 Kontraktens indhold vil blive opbevaret af sælger og blive fremsendt til køber i skriftlig form, inklusiv disse vilkår og betingelser samt kundeinformation (for eksempel via e-mail, fax eller brev), efter køber har afgivet sin ordre. Derudover vil kontraktens indhold blive opbevaret på sælgers hjemmeside og kan findes af køber i kundelogin via den passwordbeskyttede kundekonto, der bliver stillet til rådighed for køber for så vidt, at køber har lavet en kundekonto i webshoppen samtidig med sin ordreafgivelse.

2.6 Køber kan korrigere al indskrevet data via den sædvanlige tastatur og mus funktion, før vedkommende afgiver sin endelige og bindende ordre. I relation til dette vil al indskrevet data blive vist på skærmen i et bekræftelsesvindue, hvilket ligeledes kan korrigeres her via den sædvanlige tastatur og mus funktion.

2.7 Det kontraktlige sprog er dansk

2.8 Ordreprocessen og kontraktindgåelsen finder typisk sted via e-mail og en automatiseret ordreproces. Det er købers ansvar at sørge for, at den e-mail som vedkommende angiver i ordreprocessen er korrekt, således at den e-mail, som sælger sender, kan modtages. Særligt er det købers ansvar, ved brug af eventuelle spamfiltre, at sikre at e-mailen sendt af sælger, eller sælgers bestilte tredjeparter, med ordreprocessen kan leveres.

3) Annullering af bestilling

Forbrugere er berettiget muligheden for annullering af bestillinger. Detaljerede informationer omkring retten til annullering er bekrevet i sælgers instruktioner omkring annullering.

4) Priser og leveringsomkostninger

4.1 Med mindre andet er anført i produktbeskrivelserne, er de indikerede priser endelige og inklusive statslige skatter og afgifter. Andre potentielle yderligere forsendelses- og leveringsomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Slettet

4.3 Der kan betales via en af metoderne oplyst på sælgers webshop.

4.4 Slettet

4.5 Når der foretages betaling via en PayPal betalingsmetode, håndteres betalingen via betalingsserviceudbyderen PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter “PayPal”) underlagt PayPals vilkår, hvilket kan findes her: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_GB. I tilfælde af, at køber ikke har en PayPal-konto, er betingelserne for betaling uden PayPal-konto gældende. Disse kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Forsendelse og leveringsbetingelser

5.1 Varer vil generelt blive leveret med afsendelsesrute til leveringsadressen indikeret, med mindre der er aftalt andet. Den leveringsadresse, som køber har specificeret under ordreprocessen, skal være anvendelig til levering.

5.2 Hvis levering til køber ikke er mulig, afleverer det anvendte transportfirma varerne til sælger, og køber bærer omkostningerne for den mislykkede levering. Dette er dog ikke gældende, hvis køber ikke er ansvarlig for det, der ligger til grund for den mislykkede levering, eller hvis vedkommende har været midlertidig forhindret i at modtage de bestilte varer, med mindre at sælger har orienteret klienten om den præcise tidsperiode for leveringen.

5.3 Sælger forbeholder sig retten til delvis levering. I sådanne tilfælde informerer sælger køber om, hvornår alle dele af ordren vil blive leveret. Leveringen skal være gennemført inden for en rimelig periode. Der vil ikke blive opkrævet yderligere omkostninger for delvise leveringer. Imidlertid hvis køber selv har bedt om delvis levering, forbeholder sælger sig retten til at opkræve køber de yderligere leveringsomkostninger.

5.4 Risikoen for utilsigtet ødelæggelse og/eller utilsigtet beskadigelse af de solgte varer vil principielt blive overført til køber, når de er i købers fysiske besiddelse, eller en anden person, der er identificeret af køber til at overtage den fysiske besiddelse. Hvis køber optræder som erhvervsdrivende vil risikoen for utilsigtet ødelæggelse og utilsigtet beskadigelse ved et salg ved afsendelse blive overført på det tidspunkt varerne bliver leveret til en kvalificeret person på sælgers forretningsdomicil.

5.5 Sælger forbeholder sig retten til at trække sig fra kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt selvforsyning af varer. Dette gør sig kun gældende, hvis sælger ikke er ansvarlig for den manglende forsyning, og hvis vedkommende har indgået en konkret dækningstransaktion med leverandøren. Sælger skal med alle rimelige anstrengelser forsøge at anskaffe sig varerne. I tilfælde af utilgængelighed eller delvis utilgængelighed af varerne skal sælger informere køber med det samme, og eventuel betaling fra køber skal refunderes omgående.

5.6 Afhentning er ikke mulig for køber af logistiske årsager.

5.7 Fra denne onlineshop vi leverer vores varer kun til Danmark. For en leverance til andre lande kan du besøge vores respektive webshop.
5.8 Levering kan tage op til en uge. I tilfælde af forsinkelser bedes du kontakte os.

6) Ansvar for mangler

6.1 De statslige forbrugerrettigheder er gældende.

6.2 Hvis køber er en forbruger, og vedkommende gør brug af sine kortsigtede rettigheder til at afvise et produkt, skal vedkommende returnere produktet for egen omkostning.

7) Regler og lovgivning

7.1 Hvis en køber handler som forbruger jf. sektion 1.2 vil alle kontraktlige forhold mellem parterne være omfattet af de regler og love, der er gældende i det land, hvor køber har sin sædvanlige bopæl, eksklusiv FN-konventionen ’Contract for the International Sale of Goods’, og retten i den stat, hvor køber har domicil, vil have juridisk enekompetence over enhver tvist i relation til disse forhold.

7.2 Hvis en køber handler som erhvervsdrivende jf. sektion 1.2 vil alle kontraktlige forhold mellem parterne være omfattet af de regler og love, der er gældende i det land, hvor sælger har sin forretning, eksklusiv FN-konventionen ’Contract for the International Sale of Goods’, og retten i den stat, hvor sælger har sin forretning, vil have juridisk enekompetence over enhver tvist i relation til disse forhold.

8) Information om håndtering af tvister ved online salg

EU-Kommissionen giver på deres hjemmeside følgende link til ORD platformen:

Link

Såfremt der rejser sig tvister i forbindelse med online salgs- og servicekontrakter indgået mellem forbrugere og erhvervsdrivende, skal platformen benyttes som indgangsvinkel til konfliktløsning udenfor retten.